تفاوت سنی چندانی بین این دو امام بزرگوار وجود نداشته و بزرگ‌تر بودن برخی فرزندان برادر کوچک نسبت به فرزندان برادر بزرگ نیز موضوعی چندان سؤال‌برانگیز نیست؛ زیرا ممکن است برادر بزرگ‌تر به دلیل شرایطی دیرتر ازدواج کند؛ یا در صورت ازدواج دیرتر بچه‌دار شود؛ یا اینکه فرزندان او قبل از رسیدن به سن رشد از دنیا بروند؛ گرچه قاسم و عبدالله بن الحسن کوچک‌تر از علی‌اکبر بودند، اما این‌گونه نبود که تمام فرزندان امام حسین (ع) بزرگ‌تر از فرزندان برادر بزرگشان امام حسن (ع) باشند؛ بلکه به‌عنوان نمونه، فرزندی از امام حسن (ع) به نام حسن مثنی که همنام پدر و نیز داماد عمویش بود، در واقعۀ کربلا بعد از مجروح شدن به اسارت دشمن درآمد. او بزرگ‌تر از برخی فرزندان امام حسین (ع) بود؛ ازجمله همسرش فاطمه، عبدالله شیرخوار (علی‌اصغر) و ...[1]