در بعضی از روایات و احادیث آمده است که  امام حسین (ع) از  رجعت کنندگان است. اگر این روایات درست باشند و چنین اتفاقی نیز بیفتد، آیا در آن زمان که حضرت رجعت کند، قبر ایشان فاقد ارزش می‌شود؟ چطور می‌شود که ایشان رجعت کند و جسمشان نیز در قبر باشد؟ آیا این به این معنا نیست که امام حسین (ع) دارای چند وجود می‌شود؟

 

1. ارزش قبر امام حسین (ع) با رجعت ایشان از بین نمی‌رود، بلکه این جایگاه با قرار گرفتن بدن مطهر آن حضرت دارای قداست و ارزش شده است و نبود بدن از ارزش آن نمی‌کاهد. همان‌گونه که مقام ابراهیم [1] در مسجدالحرام دارای ارزش و تقدس است، با اینکه یک‌بار با پای آن حضرت لمس شده است؛ بنابراین، ممکن است قبر امام حسین (ع) پس از رجعت ایشان به‌عنوان نمادی باقی بماند و همچنان دارای ارزش و قداست نیز باشد.

2. رجعت تنها حضور و بازگشت روح به دنیا نیست، بلکه یک معاد جسمانی - روحانی به عالم دنیا می‌باشد؛ بنابراین، این‌گونه نیست که جسم حضرت در قبر بماند و فقط روح ایشان به دنیا بازگردد تا تصور چند وجود شود!