انقراض بنی‌امیه

 

در این روز با سفاح اولین خلیفه عباسى بیعت شد[1] و با انقراض دولت بنى مروان، دولت بنی‌امیه به‌کلی منقرض شد. البته مروان در 27 ذى‌الحجه کشته شد، ولى در این روز با تأسیس دولت بنی‌عباس رسماً نام بنی‌امیه از صفحه خلافت برچیده شد.