شهادت حضرت صدیقه طاهره (س) [1]

 

بنابر روایتى که چهل روز پس از رحلت پیامبر (ص) را روز شهادت حضرت زهرا (ع) دانسته، روز هشتم ربیع الثانى روز شهادت حضرت به حساب می‌آید.