تخریب کعبه توسط یزید

 

در سال 64 ه‍ به دستور یزید خانه کعبه را منجنیق خراب کردند.[1] این فاجعه یازده روز قبل از هلاکت یزید به وقوع پیوست.