شهادت امام سجاد (ع)

 

در سال 94 بنابر مشهور[1] یا 95 ه‍[2]، امام زین‌العابدین (ع) در سن 57 سالگى با زهرى که ولید بن عبدالملک یا هشام لعنهم‌الله به آن حضرت دادند به شهادت رسیدند. این در حالى بود که 34 یا 35 سال بعد از واقعه کربلا رد مصائب جان‌گداز شهادت پدر و برادران و عمو و بستگان و اسارت عمه‌ها و خواهرانش، گریان بودند.
امام باقر (ع) آن حضرت را تجهیز نمودند و در بقیع کنار قبر عموى مظلومش حضرت مجتبى (ع) به خاک سپردند. سال شهادت آن حضرت را به خاطر کثرت فوت فقهاء و علماء «سنه‌الفقهاء» گفتند.
در شهادت آن حضرت اقوال دیگرى نیز وجود دارد: 12 محرم ، 18 محرم ، 19 محرم ، 2 صفر.[3]