حرکت کاروان کربلا به سوى شام

 

در این روز اهل بیت سیدالشهداء (ع) را از کوفه به سوى شام حرکت دادند[1] زن‌هاى غیرهاشمیه از انصار امام حسین (ع) که در کربلا اسیر شدند با شفاعت اقواع و قبایلشان نزد ابن زیاد از قید اسیرى خلاص شدند، و فقط زن‌هاى هاشمیان براى اسارت به شام برده شدند. [2]