شهادت عبد الله بن عفیف

 

عبد الله بن عفیف ازدى بزرگوارى از اصحاب امیرالمؤمنین (ع) بود و در جنگ‌هاى جمل و صفین دو چشم خویش را از دست داده بود. لذا مشغول عبادت بود.


او هنگامى که شنید پسر زیاد ملعون به امیرالمؤمنین و امام حسین (ع) نسبت کذب مى‌دهد، از میان جمعیت برخاست و گفت: ساکت باش اى پسر مرجانه، دروغگو تویی و پدر تو که به تو این مقام را داد. اى دشمن خدا! فرزندان پیامبر (ص) را مى‌کشى و در منابر مؤمنین اینچنین سخن مى‌گویى؟ مأموران خواستند متعرض او شوند که با کمک قبیله‌اش به خانه رفت، ولى بعد آمدند و خانه او را محاصره کردند. پس از رشادت‌هاى او و دخترش دستگیر شد و همانطور که از خدا خواسته بود به دست بدترین خلق یعنى ابن زیاد به شهادت رسید.[1]