ورود اهل بیت (ع) به کوفه

 

روز دوازدهم روز ورود اهل بیت (ع) با حالت اسارت به کوفه است [1]. در این روز ابن زیاد فرمان داد که احدى حق ندارد با اسلحه از خانه بیرون آید، و ده هزار سوار و پیاده بر تمام کوچه ها و بازار موکل گردانید، که احدى از شیعیان امیرالمؤمنین (ع) حرکتى نکند. سپس فرمان داد سرهایى را که در کوفه بود برگردانند و در پیش روى اهل بیت (ع) حرکت دهند، و با هم وارد شهر کرده در کوى و بازار بگردانند.


مردم با دیدن حالت زار ذریه پیامبر (ص) و سرهاى بر نیزه و بانوان و مخدرات در هودج‌هاى بدون پوشش، صدا به گریه بلند نمودند. زینب کبرى، ام‌کلثوم، فاطمه بنت‌الحسین و امام زین‌العابدین (ع) به ترتیب با جگرهاى سوزان و قلوب دردناک ایراد خطبه نمودند، که عده‌اى از لشکر با دیدن این اوضاع از کرده خود پشیمان شدند، اما هنگامى که خیلى دیر شده بود![2]