سخنان امام (ع) با اهل بیت و اصحابش

 


در این شب امام حسین (ع) اصحاب و اهل بیت خود را جمع نمودند و کلماتى را به آنان فرمودند. خلاصه کلمات حضرت این بود که من بیعت خود را از شما برداشتم و شما را به اختیار خود گذاشتم تا به هر جا که مى‌خواهید کوچ کنید. پس از فرمایشات حضرت، اهل بیت (ع) و اصحاب کلماتى در وفادارى و جان‌نثارى خود نسبت به آن حضرت ابراز داشتند.[1]