آمدن امان‌نامه براى فرزندان ام‌البنین (ع)

 

در این روز شمر ملعون براى حضرت عباس (ع) و برادرانش امان‌نامه آورد.[1] آن لعین خود را نزدیک خیام با جلالت حضرت اباعبدالله (ع) رسانید و بانگ برآورد: أین بنو اختنا: «پسران خواهر ما کجایند»؟ ولى آن بزرگواران جواب ندادند. امام حسین (ع) فرمود: جواب او را بدهید اگر چه فاسق است.
حضرت عباس (ع) در جواب فرمودند: چى مى‌گویى ؟ شمر گفت من از جانب امیر براى شما امان‌نامه آورده‌ام. شما خود را به خاطر حسین (ع) به کشتن ندهید.
حضرت عباس (ع) با صداى بلند فرمود: «لعنت خدا بر تو و بر امیر تو (و بر امان تو) باد. ما را امان مى‌دهید در حالیکه پسر رسول خدا را امان نباشد»؟![2]