به گزارش کرب و بلا، کتاب «امید در آستانگی» نوشته «محمد نصراوی» به بررسی تجربه و فضای سه زیارت «سانتیاگو د کامپوستلا»، حج و اربعین در ادیان مسیحی و اسلام شیعی با استفاده از تجربه زیست زائران، صاحب‌نظران و همچنین گزارش‌های مردم‌نگاری اختصاص دارد.

 

نویسنده در این اثر با بهره‌گیری از نظریات مطرح در زمینه فلسفه علوم اجتماعی و انسان‌شناسی در پی یافتن روشی برای تحلیل پدیده زیارت و مفهوم امام بوده و از این نظر می‌توان گفت این اثر نگاهی متفاوت به مفهوم کاریزما در قالب اتوپیای تجسم یافته به شکل امام ارائه کرده است.

 

نصراوی در این کتاب که برگردانی از پایان‌نامه کارشناسی ارشد او در دانشگاه «رویال هالووی» لندن به راهنمایی پروفسور «گرگری کلیز» است، از نظریات گوناگون همچون: هتروتوپیای «میشل فوکو»، آستانگی «ویکتور ترنر» و نظریه کاریزمای « ماکس وبر» بهره برده است.

 

نویسنده در مقدمه این کتاب، خواننده را با مفاهیم نظری و تعریفی نو از مفهوم «اتوپیا» به مثابه نظریه‌ای اجتماعی آشنا می‌کند. واکاوی سه زیارت مهم در جهان مسیحیت و اسلام شیعی موضوع سه بخش آغازین کتاب امید در آستانگی است.

نصراوی زیارت سانتیاگو دکامپوستلا؛ دومین مرکز زیارتی اروپا را به عنوان زیارت آیین مسیحیت برگزیده و «سنت جیمز» نیز به عنوان چهره‌ای اتوپیایی در فرایند این زیارت است.

 

در ادامه پدیده حج با استفاده از چارچوب نظری پیشنهادی نویسنده بررسی شده و مفهوم حج از نگاه متفکران مطرح جهان تشیع، تجربه زیسته زائران و منابع حدیثی مورد مطالعه قرار گرفته است.

 

زیارت اربعین به عنوان یکی از مهم‌ترین زیارت‌های شیعیان در فصل پایانی کتاب به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته و متن زیارت اربعین به عنوان یکی از عناصر مهم و کارکردی در فرآیند زیارت به مثابه متنیتی فضایی مطالعه شده است. نکته قابل توجه اینکه در این فصل چهر‌ه‌ای نو از مفهوم امام به عنوان فرآیندی اتوپیایی و نامتناهی به خواننده ارائه می‌شود.

 

نویسنده در پایان کتاب نشان می‌دهد انگاره اتوپیا می‌تواند روشی نو و منطقه‌ای مشترک برای گفت‌گویی میان دینی و میان فرهنگی باشد.

 

کتاب امید در آستانگی با دو مقدمه پروفسور گرگری کلیز رئیس انجمن مطالعات اتوپیای اروپا و دکتر «بابک رحیمی» استاد ارتباطات، فرهنگ و دین دانشگاه کالیفرنیا- سانتیاگوی آمریکا با حمایت مادی و معنوی موسسه «زیتون» در راستای حمایت از آثار پژوهشی خلاق و نوآورانه و به همت انتشارات «نگاه معاصر» به بهای 30 هزار تومان چاپ و منتشر شده است.

 

اطلاعات بیشتر از این کتاب را در مدخل کتاب دانشنامه تخصصی امام حسین (ع) «ویکی حسین» دریافت و مطالعه کنید.