کرب و بلا: از «ابوهاشم جعفری»1 روایت شده است که می‌گوید: روزی امام هادی (ع) شخصی را نزد من فرستاد. وقتی خدمت امام وارد شدم. ایشان را در حالی ملاقات کردم که تب‌دار و بیمار بودند. حضرت به من فرمودند: اى ابا هاشم شخصى از دوستان ما را به حرم مطهر سیدالشهدا (ع) بفرست تا تحت حائر حسینی برای سلامتی و شفایم دعا کند.

 

ابوهاشم ادامه می‌دهد: من این ماجرا را برای علی بن بلال2  نقل کردم. او گفت: امام هادی که خود مانند حائر حسینی [دارای حرمت] است. باز خدمت امام هادی رسیدم، چون خواستم برخیزم حضرت فرمودند: بنشین و چون انس حضرت را با خود دیدم، سخن علی بن بلال را برایش نقل کردم، امام در پاسخ فرمودند: رسول خدا (ص) که حرمت او بزرگ‌تر از حرمت خانه‌ی خداست، کعبه را طواف می‌کرد و حجرالأسود را می‌بوسید و خدای سبحان به او فرمان داده بود که در عرفه، وقوف کند.

 

خداوند بر روی زمین بقاع و مواضعى دارد که دوست دارد در آنجاها یاد شود تا دعا و عرض حاجت دعاکننده را مستجاب فرماید و حائر شریف امام حسین (ع) ازجمله این بقاع است. من نیز دوست دارم در آن مکان مقدس برایم دعا شود.3

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 پی‌نوشت‌ها

1- ابوهاشم جعفری از اولاد جعفر و از خواص اصحاب امام هادی (ع)

2- علی بن بلال از وکلا و مورد اعتماد امام هادی (ع)

3- کامل الزیارات، ص 274، دانشنامه امام هادی (ع)، ص 931