به گزارش کرب و بلا، میرزا حبیب الله قاآنی شیرازی شاعر و ادیب قرن 13 هجری قمری است که در دربار فتحعلی شاه ، محمدشاه و آغاز سلطنت ناصرالدسن شاه خدمت دربار شاه قاجار کرده و صاحب قصاید و اشعار بی شماری است که از آن جمله اشعار و بخر طویل های آئینی و مذهبی است.

 

وی در قالب بحر طویلی که شکل پرسش و پاسح دارد به  نسب شریف امام حسین (ع) و اهل بیت ایشان پرداخته و در جایی نیز تصویری از یزید و و ابن زیاد به عنوان عاملان اصلی واقعه کربلا ارائه می‌کند. شکل بحر طویل عاشورایی او از وزن و قافیه منسجم تری به نسبت سایر بحرطویل‌ها برخوردار است اما به هر حال از همان ساختار و مختصات نیز تبعیت می‌کند:

بارد! چه، خون؛ که! دیده، چسان؟ روز و شب، چرا؟

از غم، کدام غم؟ غم سلطان اولیا

 نامش که بُد؟ حسین، ز نژاد که؟ از علی

مامش که بود؟ فاطمه، جدش که؟ مصطفی

 چون شد؟ شهید شد، به کجا؟ دشت ماریه

کَی؟ عاشر محرم، پنهان نه، برملا

 شب کشته شد؟ نه، روز، چه هنگام؟ وقت ظهر

شد از گلو بریده سرش؟ نی! نی! از قفا

 مظلوم شد شهید؟ بلی! جرم داشت؟ نه

کارش چه بد؟ هدایت، یارش که بد؟ خدا

 این ظلم را که کرد؟ یزید، این یزید کیست؟

ز اولاد هند، از چه کس؟ از نطفه زنا

 خود کرد این عمل؟ نه، فرستاد نامه‌ای

نزد که؟ نزد زاده مرجانه دغا

 ابن زیاد، زاده مرجانه بد؟ نعم

از گفته یزید تخلف نکرد؟ لا

 این نابکار کشت حسین را به دست خویش؟

نه، او روانه کرد سپه، سوی کربلا

 میر سپه که بد؟ عمر سعد او برید

حلق عزیز فاطمه؟ نه، شمر بیحیا

 خنجر برید حنجر او را؟ نکرد شرم؟

کرد. از چه پس برید؟ نپذیرفت ازو قضا

 بهر چه؟ بهر آن که شود خلق را شفیع

شرط شفاعتش چه بود؟ نوحه و بکا

 کس کشته شد هم از پسرانش؟ بلی، دو تن

دیگر که؟ نُه برادر. دیگر که؟ اقربا

 دیگر پسر نداشت؟ چرا داشت آن که بود؟

سجاد، چون بُد او؟ به غم و رنج مبتلا

 ماند او به کربلای پدر؟ نی، به شام رفت

با عزّ و احتشام؟ نه، با ذلت و عنا

 تنها؟ نه! با زنان حرم، نامشان چه بود؟

زینب، سکینه، فاطمه، کلثوم بینوا

 بر تن لباس داشت؟ بلی گرد رهگذار

بر سر عمامه داشت؟: بلی، چوب اشقیا

 بیمار بُد؟ بلی، چه دوا داشت؟ اشک چشم

بعد از دوا غذاش چه بُد؟ خون دل، غذا

 کس بود همرهش؟ بلی، اطفال بی‌پدر

دیگر که بود؟ تب، که نمی‌گشت ازو جدا

 از زینت زنان چه به جا مانده بُد؟ دو چیز

طوق ستم به گردن و، خلخال غم به پا

 گبر این ستم کند؟ نه! یهود و مجوس؟ نه!

هندو؟ نه! بت پرست؟ نه! فریاد ازین جفا!

 (قاآنی) است قایل این شعرها؟ بلی

خواهد چه؟ رحمت، از که؟ حق، کی؟ صف جزا