به گزارش «کرب و بلا» پروژه بازسازی داخل گنبد حرم امام حسین (ع) از جمله طرح‌های در حال اجرا است و تا کنون قسمت داخلی گنبد حرم امام حسین (ع) که 700 مترمربع است با قطعات آینه کاملاً پوشانده شده است.

 

همچنین پوشاندن دیوارهای داخلی و سقف حرم با قطعات آینه و پوشاندن کف آن با کاشی‌های بتونی در حال تکمیل است.

 

استفاده از نمادهای معماری اسلامی بر چشم‌نوازی این طرح افزوده است. بیش از 40درصد آجرهای به کار رفته در سقف حرم مطهر از آجر مقرنس (نوعی آجر به کار رفته در معماری اسلامی) است و کارهای آینه‌کاری و 10 درصد کارهای کاشی‌کاری نیز با روکش تکمیل شده است.