به گزارش «پایگاه تخصصی امام حسین علیه اسلام»، سید حسین العلوی یکی از اعضای هیئت رئیسه کاروان های حسینی در منامه در اظهاراتی اعلام کرد وزارت بهداشت بحرین درمانگاه امام حسین علیه السلام را دو روز تمام در اربعین حسینی بست و مانع از ارسال خودروهای اورژانس به منطقه منامه شد.
العلوی ضمن محکوم کردن این اقدام گفت: رفتار غیر انسانی و غیر منطقی برخی از مسئولین علیرغم هماهنگی های قبلی با حکومت و شخص وزیر صادق الشهابی غیر قابل قبول است. وی افزود: این درمانگاه و ممنوعیت فرستادن اورژانس در حالی اتفاق افتاد که همزمان با برگزاری عزاداری حسینی توسط هیئت های مختلف نیاز ضروری و مبرمی به کمک های پزشکی حس شد، این اقدامات فقط به انگیزه های سیاسی صورت گرفت و بس.
العلوی در ادامه گفت: تعداد بسیار زیادی از بیماران و افراد اورژانسی، در طی این دو روز پشت درهای بسته درمانگاه ماندند و مسئولان وزارت بهداشت مانع از فرستادن ماشین های اورژانس مانند عادت هر ساله در عاشورا و نیز اربعین شدند. ما هماهنگی قبلی با تمام مسئولان وزارت بهداشت برای فعال بودن این مرکز درمانی و ارائه خدمات به نیازمندان انجام داده بودیم اما متاسفانه آنها از ارائه هر گونه خدمات درمانی خودداری نمودند و تنها یک ماشین اورژانس که گنجایش انتقال و رسیدگی به سه نفر را داشت در اختیار ما گذاشتند.
این اقدام در حالی صورت گرفت که خبر بازداشت رئیس هیئت های عزاداری منطقه سنابس بحرین جعفر الشمروخ و نیز رئیس دسته های عزاداری عبدالشهید الثور توسط خبرگزاری ها منتشر شده است. این دو نفر جهت تحقیقات به دادستانی بحرین تحویل داده شده اند. مقامات امنیتی بحرین هم چنین رئیس سابق هیئت های عزاداری  سلمان الموت را نیز دستگیر کره بودند که پس از تحقیقات و بازجویی آزاد شد.

 


به نقل از شیعه نیوز