مسئول امور آزادی‌های دینی در مرکز حقوق بشر بحرین تاکید کرد عناصر وابسته به سازمان‌های امنیتی رژیم بحرین مظاهر مربوط به عاشورا و محرم الحرام را در برخی مناطق برچیده‌اند.

«شیخ میثم السلمان» اعلام کرد نیروهای سازمان‌های امنیتی مظاهر مربوط به عاشورا و محرم الحرام را از برخی مناطق کشور برچیده‌اند.

وی تاکید کرد: متاسفانه رژیم به رویکرد اشتباه خود در تعامل با مظاهر عاشورایی و تعامل با حقوق دینی که در قانون اساسی کشور و همه تعهدات بین المللی بحرین آمده است، ادامه می‌دهد. بر همین اساس شاهد افزایش اینگونه اقدامات به صورت سازمان یافته هستیم.

شیخ میثم افزود: مرکز حقوق بشر اقداماتی را در بیش از هشت منطقه ثبت کرده است که طی آن برخی از طرف‌های وابسته به سازمان‌های رسمی پارچه‌ها و تابلو‌ها و مظاهر مربوط به عزاداری حضرت امام حسین (ع) را جمع آوری کرده‌اند.