به گزارش «پایگاه تخصصی امام حسین علیه السلام»، نیروهای بحرینی روز جمعه به بهانه پاک کردن شعارهای نوشته شده بر دیوارها، در میان عزاداران حسینی در منامه حضور یافته و از عبور آنان در مسیر همیشگی جلوگیری کردند.کاربران توییتر عکس هایی را از حضور نیروهای امنیتی در میان عزاداران مراسم امام حسین علیه السلام به اشتراک گذاشتند؛ این در حالی است که حضور آنان درچنین مناسبتهایی که معمولا از مشارکت در آن خودداری می کنند، بسیار بی سابقه است. 
یوسف المحافظه مسئول دیده بان حقوق بشر بحرین گفت: وزارت کشور به بهانه شعارهای نوشته شده بر روی دیوار، از عبور عزاداران از مسیر همیشگی خود در منامه جلوگیری کرد و هم چنین بالگردهایی نیز در منطقه به پرواز درآمدند. نیروهای آل خلیفه در ایام محرم نیز علاوه بر شکستن پرچم و نمادهای عزاداران حسینی، بارها به هیأتهای عزاداری حمله کرده و با شلیک گاز سمی آنان را متفرق کردند.

 


به نقل از شیعه نیوز