به گزارش کرب‌و‌بلا گروه «Hussain united us» با هدف معرفی و شناساندن امام حسین علیه‌السلام به کودکان فعالیت می‌کند. زهرا فلسفی مدیر این گروه در گفت‌و‌گو با کرب‌و‌بلا به تشریح فعالیت‌ها و اهداف این گروه پرداخت و مهم‌ترین اهداف آن را شکل دادن اجتماع بین‌المللی «کودکان حسین» عنوان کرد.

او همچنین گفت: مخاطبان ما کودکان دوره دوم رشد هستند، یعنی کودکانی در بازه تکلم تا بلوغ. اهمیت این دوره از آن جهت است که در این بازه، کودک از عینیات و عوامل حسی به انتزاعیات و از هست و نیست‌ها به بایدها و نبایدها سوق داده می‌شود و این زمان بهترین زمان برای ایجاد باور دینی و پایه‌گذاری زیست مؤمنانه است.

مشروح این گفت‌و‌گو را در ادامه می‌خوانید:

 

این مجموعه را به مخاطبان ما معرفی کنید و توضیح مختصری از نحوه و چرایی شکل‌گیری آن بفرمایید.

گروه «Hussain united us» در محرم سال 1394 فعالیت خود را با هدف ارائه سبک زندگی کودک مسلمان با محوریت امام حسین (ع) و فرهنگ عاشورا با دو رویکرد تبلیغی و تربیتی آغاز کرد.

مخاطبان ما همه کودکان جهان هستند که به واسطه فطرت پاکشان زمینه کاشت بذر محبت اباعبدالله (ع) در روح و جان آن‌ها فراهم است. به همین دلیل یکی از مهم‌ترین اهداف گروه، شکل دادن اجتماع بین‌المللی «کودکان حسین» است.

رویکرد تبلیغی گروه، ناظر به فعالیت‌هایی جهت معرفی و آشنایی بیشتر با امام حسین (ع) و فرهنگ عاشورا است، فعالیت‌هایی چون تولیدات رسانه‌ای شامل کلیپ، موشن‌گرافی، مستند در حوزه مفاهیم اربعین، عاشورا، حجاب و ...، تولید محصولات تبلیغی مانند لباس عزای کودک، پیکسل، سربند، پرچم و ...و فعالیت در مناسبت‌های مذهبی مانند پیاده‌روی اربعین، جشن میلاد امام حسین (ع)، عید غدیر و ... از دیگر اقدامات این گروه است.

معمولا توجه کمتری به شکل‌دهی الگویی عینی و کاربردی از شخصیت و سیره سیدالشهدا (ع) شده است.

رویکرد تربیتی گروه بیشتر به الگوسازی در زمینه سبک زندگی معطوف است که به همین منظور دو شخصیت «طاها و نورا» طراحی شده تا انتقال مفاهیم به واسطه این شخصیت‌ها صورت گیرد.

تولیدات رسانه‌ای با محتوای آموزشی مانند برنامه تلویزیونی کودک قصه‌گو، تولید کتاب کودک با محوریت طاها و نورا مانند قصه‌هایی از طاها و نورا در اربعین و ...، ایجاد کانال تلگرامی با هدف ارائه محتوای آموزشی به والدین، تدوین کارگاههای بازی-فعالیت با موضوعات اخلاقی، تولید اسباب‌بازی، تزئینات اتاق کودک و ... از جمله این فعالیت‌ها است.

چرا تمرکز این مجموعه روی کودکان است و ضرورت انتخاب این مخاطب به زعم مسئولین آن چه بوده است؟
حرکت به سوی تمدن نوین اسلامی ضرورت تربیت نسلی متعبد و متفکر را که به ایفای نقش برای آماده‌سازی ظهور بپردازند قوت می‌بخشد. برنامه‌ریزی دقیق برای کودکان مقدمه تحقق چنین هدفی است.

به همین دلیل گروه، هدف خود را آشنایی کودکان سراسر جهان با معارف اسلامی بر پایه فرهنگ حسینی قرار داده است.

از سوی دیگر خلا کار خلاقانه در حوزه کودک که به تقویت هویت دینی آنان منجر شود نیز ما را به این تصمیم رساند که نقطه شروع باید کار برای کودکان باشد.

از تجربه‌های جذاب خود در مدت زمان فعالیت این گروه برایمان بگویید.

این گروه در اوﻟﯿــﻦ ﺣﻀﻮر ﺧﻮد در اﺟﺘﻤﺎع ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ارﺑﻌﯿـﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرگ‌‌ترﯾﻦ ﮔـﺮد‌ﻫـماﯾﯽ دوﺳتداران اﺑﺎﻋﺒــﺪﷲ اﻟﺤﺴﯿﻦ (ع) از ﻣﻠﯿـﺖ‌ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﺑﺎ ﺗﺮﺗﯿـﺐ دادن ﻣﻮﮐﺒﯽ در ﻣﺴﯿـــﺮ ﭘﯿـــﺎده‌روی دو هدف عمده را دنبال می‌کرد. نخست ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮔﺮوه، اﻫﺪاف، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ‌ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ و ارﺗﺒﺎط‌ﮔﯿﺮی ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻋﻼقه‌ﻤﻨﺪ و ﻣﺮﺗﺒﻂ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده‌اﻧﺪ و دوم ﻓﺮاﻫـــﻢ آوردن ﻣـــﮑﺎﻧﯽ ﻣﻨـــﺎﺳﺐ ﺑـــﺮای ﻓﻌـــﺎﻟﯿﺖ‌ﻫـــﺎی ﮐـــﺎرﮔﺎﻫﯽ ﮐـــﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺨﺎﻃﺒﯿــﻦ اﺻــﻠﯽ ﮔـــﺮوه ﺑﺎ ﺑـــﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎﯾﯽ از ﭘﯿـــﺶ ﺗﻌﯿﯿـــﻦ ﺷـــﺪه بود.

آشنایی با ارزش‌ها و باورهای دینی که مفاهیمی کاملا انتزاعی هستند، باید به واسطه محصولاتی عینی که کودک با آن به راحتی ارتباط برقرار می‌کند، صورت گیرد.

در این مراسم گروه «Hussain united us» در موکب 741 طرحی به نام «درخت دوستی» برگرفته از روایت شجره طیبه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم داشت که در آن بچه‌ها سیب‌های کاغذی را رنگ‌آمیزی می‌کردند، نام خود و کشورشان را می‌نوشتند و به درخت متصل می‌کردند.

واکنش بچه‌ها هنگامی که روایتی کودکانه از سخن پیامبر (ص) برای آن‌ها توضیح داده می‌شد، بسیار دیدنی بود. شادی این‌که آن‌ها نیز با وصل این سیب جزئی از این درخت هستند، سوال‌هایی که بچه‌های بزرگتر می‌پرسیدند و ... تجربه بسیار خوبی بود که در این مراسم به دست آمد.

همچنین واکنش مثبت بچه‌ها به پیکسل‌های کودکان حسین، ساختن قصه برای آن‌ها و کنجکاوی در مورد اسم و شخصیت بچه‌های روی پیکسل از دیگر تجربه‌های ملموس ما از علاقه بچه‌ها به محصولاتی است که می‌دانند به امام حسین (ع) مرتبط است.

گروه «Hussain united us» در ﻧﻈــﺮ دارد اﯾﻦ ﻃﺮح را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤـــﻠﻠﯽ و ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣؤﺳﺴﺎت و ﺳﺎزﻣﺎن‌ﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﻮزه ﮐﻮدک در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﯿﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﺎﯾﺪ.

امام حسین (ع) رابه چه شکلی به کودکان معرفی می‌کنید؟
مخاطبان ما کودکان دوره دوم رشد هستند، یعنی کودکانی در بازه تکلم تا بلوغ. اهمیت این دوره از آن جهت است که در این بازه، کودک از عینیات و عوامل حسی به انتزاعیات و از هست و نیست‌ها به بایدها و نبایدها سوق داده می‌شود و این زمان بهترین زمان برای ایجاد باور دینی و پایه‌گذاری زیست مؤمنانه است.

به همین دلیل به این نتیجه رسیدیم که آشنایی با ارزش‌ها و باورهای دینی که مفاهیمی کاملا انتزاعی هستند، باید به واسطه محصولاتی عینی که کودک با آن به راحتی ارتباط برقرار می‌کند، صورت گیرد. دو شخصیت طاها و نورا دو ﺷﺨـﺼﯿﺖ اﺻﻠﯽ داﺳﺘﺎن‌ﻫﺎی ﮔﺮوه بودند که به همین منظور طراحی شدند تا در قالب داستان، انیمیشن و ... واسطه این انتقال مفاهیم باشند.

در مراسم اربعین 94 این دو شخصیت ﺑﺮای اوﻟﯿــﻦ ﺑﺎر در ﻣـﻮﮐﺐ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﮐـــﻮدﮐﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده‌ﻫﺎﯾﺸﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻧﺪ. ﺗﻤﺎم ﮐﻮدﮐﺎن ﺣﺎﺿـــﺮ در ﻣﻮﮐﺐ ﺑﺎ ﻣﻠﯿﺖ‌ﻫﺎی ﻣﺨﺘــﻠﻒ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻨﺪ، ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن، ﺑﺤــﺮﯾﻦ، ﻟﺒﻨﺎن، ﺗﺮﮐﯿﻪ، ﻓﺮاﻧﺴﻪ، اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن، ﮐﺎﻧﺎدا و...ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﮐﻨﺎر ﻃﺎﻫﺎ و ﻧﻮرا ﻋـــﮑﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾـــﺎدﮔﺎری از ﺳﻔـــﺮ ارﺑﻌﯿﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺒﺮﻧﺪ. داﺳﺘﺎن‌ﻫﺎی ﻋﮑــــــﺎﺳﯽ ﻃﺎﻫﺎ و ﻧﻮرا در ارﺑﻌﯿﻦ ﻫﻢ ﺑﺮای ﺑﺨﺶ ﻗﺼﻪ‌ﮔﻮﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه ﺗﺪارک دﯾﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد.

 

فکر می‌کنید چه خلا محتوایی در مورد امام حسین (ع) وجود دارد؟

نگاه تاریخی به امام حسین (ع) و تاکید بر داستان زندگی ایشان خصوصا در مقطع عاشورا معمولا پررنگ‌ترین بخش از معرفی ایشان است و معمولا توجه کمتری به شکل‌دهی الگویی عینی و کاربردی از شخصیت و سیره ایشان می‌شود؛ فضائلی چون شجاعت، صبر، ادب، فداکاری و ... که می‌توانند در قالب‌های مختلف مطرح شوند و در شکل‌گیری ساختار شخصیتی کودک اثربخش باشند.

کارگاه‌های بازی-فعالیت «Hussain united us» به همین منظور طراحی شده‌اند.
سایت مربوط به این کمپین به آدرس (www.Hussainuu.com) در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد.

علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به این (https://www.karbobala.com/news/info/4011) گزارش تصویری از فعالیت‌های این کمپین را مشاهده کنند.