دکتر سید جواد میری دانشیار حوزۀ جامعه‌شناسی و تاریخ ادیان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و استاد مدعو در دانشگاه شریف در دانشکدۀ فلسفۀ علم است. او معتقد است در جامعۀ مدرن، وجود اختلافات و تمایزها در میان جامعه امری متداول و عادی است. وحدت در جامعه به معنی زندگی مسالمت‌آمیز و بدون خشونت است.

وی همچنین در مورد زیارت عاشورا معتقد است، باید ببینیم چه عواملی باعث شده است بسیاری از افراد مانند بنی امیه لعن شوند. با شناخت این عوامل و آسیب شناسی آنها، می‌توان در جهت اصلاح جامعه  حرکت کرد.

دکتر میری در مصاحبه‌ای با کرب‌وبلا، از چارچوب‌ها و الزامات وحدت در جامعه صحبت کردند. برای مطالعه متن کامل این مصاحبه، به لینک زیر مراجعه کنید:

بررسی امکان برقراری وحدت و انسجام در جامعه/ زیارت عاشورا را در زمان حاضر چگونه تحلیل کنیم؟