در جنوب شرقی ری کهن، بر سر جاده‌ ورامین بر فراز صخره‌ای که از دامنه‌ کوه پیش‌آمده است بقعه و زیارتگاهی وجود دارد که از‌ کـهن‌ترین‌ بناهای اسلامی ایران است‌ و مردم‌ آن‌ را «بقعه‌‌ بی‌بی شهربانو» می‌نامند.

 

W_zanan27_71.jpg

bibi4.jpg

37918_920.jpg

31871.jpg

37910_3361.jpg

37908_2901.jpg

15-8-9-936041.jpg

15-8-9-9362551.jpg

37927_5071.jpg

 

عکس‌های تاریخی مقبره منسوب  به شهربانو همسر گرامی امام حسین (ع)

7_(473x500)_(237x250)1.jpg

3_(349x500)1.jpg

در ورودی بقعه بی بی شهربانو از آثار زمان شاه طهماسب اول

6_(472x500)1.jpg

تصاویر و الواح مذهبی در مدخل شرقی حرم بی بی شهربانو

5_(464x500)1.jpg

مرقد بی بی شهربانو

2_(500x331).jpg

زوار بی بی شهربانو در محوطه جلو غار و چشمه آب مجاور بقع