داعش یک مقر نظامی مهم را در استان الانبار عراق اشغال کرد.

این گروه تروریستی توانست که مقر تیپ هشتم ارتش عراق را در نزدیکی شهر الرمادی واقع است، به اشغال خود دربیاورد.

با اشغال این مقر ارتش عراق به دست داعش، تعدادی زیادی خودروی نظامی، سلاح و مهمات به دست این گروه تروریستی افتاد.

داعش این تجهیزات نظامی و سلاح ها را به شهر الرمادی و مناطق دیگر عراق وسوریه منتقل کرده است تا با استفاده از آن هجوم های تروریستی جدیدی را آغاز کند.

در روزهای اخیر با عقب نشینی نیروهای نظامی عراق از شهر «الرمادی»، این شهر مهم عراق به دست داعش افتاد و نیروهای تروریستی در سطح این شهر پخش شدند.

حیدر العبادی نخست وزیر عراق پس از اشغال شهر الرمادی، اجازه ورود نیروهای مردمی را به استان الانبار داد.

هم اکنون نیروهای مردمی عراق گروه گروه برای آزادی استان الانبار وارد پایگاه های نظامی ارتش این کشور در استان الانبار می شوند.