حسن شمشادی خبرنگار واحد مرکزی خبر تصاویر زیر را در صفحه شخصی خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد.