با توجه به کاهش قابل توجه نیروی انسانی داعش برای مبارزه در برابر ارتش عراق و نیروهای محلی در شهر موصل که از آن به عنوان پایتخت عراقی داعش یاد می شود، این گروه با انتشار بیانیه ای که از آن به قرارنامه یاد می شود، اعلام کرده است که هر خانواده ای که دو فرزند ذکور داشته باشد، باید حداقل یکی از آنها را به عنوان سرباز به داعش تحویل دهد.

پس از انتشار این بیانیه در نماز جمعه موصل، این بیانیه از بلندگوهای مساجد این شهر هم قرائت شد و به اطلاع مردم موصل رسید.

در این بیانیه آمده است: دفاع از اسلام در برابر کفار وظیفه ای مقدس و الهی است که بر عهده همه می باشد.

منابع اطلاعاتی علت سربازگیری اجباری داعش در شهر موصل را کاهش شدید نیروهای انسانی این گروه تروریستی در جبهه ها و امتناع مردم از پیوستن به داعش عنوان می کنند.