«آقا قربانعلی» خادم حرم حضرت رقیه خاتون (س) به مدت ٢5 سال است که با علاقه تمام و کمال میل و افتخار و احترام، به ‫‏زائران‬ حرم مطهر خدمت می‌کند.

«حسن شمشادی» خبرنگار واحد مرکزی خبر که چندسالی است با وی آشنا و دوست است درباره ایشان می‌گوید: چند سالیه که مفتخرم به آشنایی و ‫زیارت‬ این ‫مردبزرگ‬. جز روی خوش و ‫‏اخلاق حسنه‬ و ‫ ‫‏گشاده‬ رویی و ‫‏مهربانی‬، نه من، که هیچ کس از ایشون ندیده است.

وی که این عکس را در صفحه شبکه اجتماعی خود منتشر کرده می‌گوید: امشبم که ‫توفیق زیارت‬ داشتم، سعادت داشتم و بخت با من یار بود که روی ‫‏ماهشون‬ رو ببینم و بوسه بزنم بر صورت ‫‏نورانی‬ و با صفاشون.

‫‏خادمی حرم خانم؛ افتخاری است بس عظیم.‬ ‏کاش‬ ذره‌ای از ‫ ‏صفای باطنشون‬ رو داشتم. کاش که همسایه ما می‌شدی...