«رساله حقوق امام سجاد(ع)» به همت رایزنی فرهنگی کشورمان در دهلی نو و همکاری مجمع جهانی اهل بیت(ع) به زبان اردو ترجمه و منتشر شد.

این ترجمه شامل تمام فرازهای رساله حقوق امام سجاد (ع) می‌باشد که در مقدمه آن به معرفی حضرت زین العابدین (ع) و تبیین رساله حقوق پرداخته شده است.

ترجمه رساله حقوق امام سجاد (ع) به زبان اردو همراه با متن عربی در شمارگان 2000 نسخه منتشر یافته است.