روزنامه دیلی میل چاپ انگلیس در شماره امروز خود نوشت: داعش تاکنون توانسته است خزانه جنگی خود را که سالانه دو میلیون دلارهزینه برمی دارد از منابع مبهم از جمله تولید نفت، تجارت اعضا وجوارح انسان وقاچاق مواد مخدر پر کند.
این روزنامه افزود: داعش از چندین ماه قبل اقدام به استخدام پزشکان خارجی برای بیرون کشیدن اعضای داخلی انسان ها نه تنها از سربازان کشته شده بلکه از گروگان های زنده از جمله کودکان اقلیت های دینی در عراق وسوریه می کند. 
روزنامه دیلی میل چاپ انگلیس با اشاره به اخبار هولناک گزارش خبری به نقل از دکتر 'سیروان موصلی' پزشک گوش وحلق وبینی عراقی نوشت داعش از پزشکان خارجی برای مدیریت شبکه گسترده تجارت اعضا وجوارح انسان از بیمارستانی در شهر موصل در شمال عراق که تحت کنترل آنها می باشد استفاده می کند واین شبکه در ابتدای کار خود سود بسیار زیادی برده است. 
روزنامه مذکور تاکید کرد: داعش بخشی را اختصاص به قاچاق اعضا وجوارح انسان داده است که تنها مسئولیت آن فروش قلب ، جگر وکلیه های انسان در بازار سیاه بین المللی سود آور است.
دکتر سیروان موصلی در این گزارش افزود: وی در مدت اخیر شاهد اقدام غیر عادی در داخل مراکز پزشکی از طریق استفاده از جراحان عرب وخارجی در موصل بوده که در عین حال از اختلاط آنها با پزشکان محلی جلوگیری می شد و اطلاعات به دست آمده حاکی از فروش اعضا وجوارح انسان در این شبکه بود. 
این گزارش می افزاید: عمل های جراحی در داخلی یکی از بیمارستان ها انجام می شود سپس اعضا وجوارح انسان ها به سرعت از طریق شبکه های متخصص در این زمینه انتقال داده می شود. 
دکتر موصلی افزود:اعضا وجوارح سربازان کشته شده به علاوه زخمی هایی که حال وخیمی دارند همچنین افراد گروگان گرفته شده به سرعت در بیمارستان از بدن آنها خارج وبه شبکه های تجارت انسان منتقل می شود.
این گزارش می افزاید بیشتر اعضا وجوارح بشری از سوریه وعراق به کشورهای همسایه از جمله ترکیه قاچاق شده
به باندهای جنایتکار فروش اعضا به مشتریان مشکوک در سراسر جهان فروخته می شود. 
بر اساس گزارشهای بین المللی رژیم صهیونیستی نیز اعضای بدن فلسطینیان اسیر و حتی کشته شدگان آنها را به مبالغ قابل توجهی در بازار سیاه بین المللی اعضا و جوارح آدمی می فروشد.