لوفیگارو افزود: پس از سوریه و عراق اینک نیروهای گروه تروریستی داعش بتدریج چادرهای خود را در لیبی می گسترانند.
ژنرال ' داوید رودریگزر' فرمانده نیروهای آمریکایی مستقر در آفریقا در این باره می گوید که نیروهای داعش چندین مرکز آموزشی در شرق این کشور برپا کرده اند که البته این اردوگاه های آموزش نظامی از سوی آمریکا رصد می شود.
ژنرال رودزیگرز تصریح کرد که اینک بیش از 200 نیروی گروه تروریستی داعش در این اردوگاه های در حال آموزش هستند.
روزنامه فرانسوی لوفیگارو در بخش دیگری از این گزارش نوشت: حضور عناصر افراطی فعال در صحرای سینا ( سینائیک) در شرق لیبی امر تازه ای نیست. از زمان سقوط حکومت معمر قذافی در سال 2011 میلادی شهر ' درنا' در دست گروهای مسلح از جمله ' انصار الشریعه ' است که بعدها بخشی از نیروهای داعش به حساب می آیند.
به نوشته لوفیگارو، اخیرا نیروهای تروریستی داعش نیز انگشت نگاری می شوند و به گفته شماری از ناظران غربی 150 هزار نیرویداعش به عنوان سومین گروه تروریستی شمال آفریقا پس از ' جند الخلیفه' در الجزایر و 'انصار المقدس' در مصر به شمار می روند.