در حمله هواپیماهای عراقی به گروه داعش در منطقه "جلولا" مفتی شرعی داعش به همراه پنج‌تن از همراهانش کشته شد.