سایت خبری ایلاف نوشت، شرکت کنندگان در مراسم ختم یکی از کشته شدگان جنگ با داعش با دیدن سرهای بریده ۷ نفر از اعضای داعش، شوکه شدند.

«بشیر شعلان» جوان عراقی اهل بصره و عضو گروه «جنبش مجاهدین اهوار» چند روز پیش در جنگ با داعش در اطراف شهر فلوجه در مین گذاری داعش، کشته شد.

به هنگام برگزاری مراسم ختم این جوان در بصره، تعدادی از همرزمان این جوان از جبهه جنگ برگشته بودند در کیسه های پلاستیکی سر جداشده هفت نفر از اعضای داعش را در دست گرفتند و در مقابل چشمان حاضران قرار دادند.
آنها گفتند که این اعضای داعش مسؤول انجام عملیات و کشته شدن فرزند آنها هستند زیرا آنها با کار گذاشتن بمب کنار جاده ای در  منطقه عامریه فلوجه در استان الانبار باعث مرگ فرزندانشان شدند.