جورج جرداق اندیشمند و مورخ مسیحی و شخصیتی سرشناس بود که چهار دهه از عمر خود را برای مطالعه و تحقیق در مورد- به تعبیر خودش- یکی از برجسته ترین شخصیت‌های جهانی یعنی امام الموحدین حضرت‌علی‌(ع) صرف کرد. حاصل تحقیقات وی چندین جلد کتاب ارزشمند در مورد شخصیت امام علی‌(ع) است.

وی صاحب کتاب‌هایی از جمله دایره المعارف «علی؛ ندای عدالت انسانی»، «علی و حقوق بشر»، «علی و انقلاب فرانسه»، «علی و سقراط»، «علی و ناسیونالیسم عربی» و عناوین دیگری در این زمینه است.

جرج جرداق درباره راز عدم نوشتن در باره شخصیت دیگری غیر از علی‌(ع) در یک گفتگو تصریح کرده بود: «... من پس از علی علیه‌اسلام کسی را شایسته نوشتن ندیدم و تصمیم گرفتم که جز در مورد علی‌(ع) ننویسم....انقلاب علی علیه‌السلام انقلاب انسانی، اجتماعی، فکری و فرهنگی بود و در آن بین دو جبهه فسق و قتل و قاچاق انسان و برده و مرگ از یک طرف و جبهه دین و رحمت و عدالت و انسانیت و آزادی و حیات فاصله‌های زیادی بود. موظف شدم که جبهه علی را که خالص ترین جبهه ها است، مورد بررسی و تحلیل قرار دهم. این جبهه راه را برای من روشن کرد و چراغ راهم شد»

جرج سمعان جرداق نویسنده، اندیشمند و ادیب مسیحی لبنان در سال 1931 م در منطقه مرجعیون در جنوب لبنان دیده به جهان گشود.