نظیر چنین مراسمی در حسینیه ها و مساجد شیعیان در شهرهای مختلف هندوستان و همچنین خانه‌های فرهنگ و کنسولگری های کشورمان و انجمن های اسلامی دانشجویان ایرانی از جمله در شهرهای حیدرآباد، بمبئی، علیگر، امروهه، میسور، بنگلور و پونا با حضور شیعیان هند و ایرانیان مقیم برگزار شد.
این مراسم تا شب پانزدهم ماه محرم در این شهرها ادامه خواهد داشت.
هندوستان با بیش از دویست میلیون مسلمان و حدود چهل میلیون شیعه از بزرگترین مراکز تجمع مسلمانان و شیعیان در جهان به شمار می آید و مراسم عزاداری امام حسین در میان شیعیان این کشور با شور و حال خاصی برگزار می شود.

دز این مراسم نماینده ولی فقیه در هندوستان، رایزنان فرهنگی و علمی، مسئولان نهادهای ایرانی و جمع زیادی از ایرانیان و دانشجویان ایرانی مقیم هند حضور داشتند