به گزارش کرب و بلا به نقل از عقیق، موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران در این دوره از نمایشگاه به نمایندگی ازنشر جمهوری اسلامی ایران حضور خواهد داشت.

این کتاب توسط داوود کمیجانی گرد آوری و تهیه شده است.

کمیجانی در مقدمه این کتاب آورده ، امام حسین (ع) اشعاری دارند که اکثر موضوعات آنها در خصوص بی ارزشی دنیا گرایی و توجه به معاد و مباحث اخلاقی است. بدیهی است که مفاهیم این اشعار را باید با عنایت به شأن بیان و شرایط آن زمان مورد توجه قرار داد تا برداشت واقع گرایانه ای از بیانات امام (ع) بدست آید. لذا می توان گفت که این اشعار عرصه جدیدی از تاریخ و مکتب حسینی را بیان می کند.

کمیجانی در ادامه می نویسد: اشعار از عربی به فارسی و انگلیسی و اردو ترجمه  شده است. و سپس متناسب با محتوا، تفکیک شده و در پنج فصل اخلاقی، سیاسی، اعتقادی، اجتماعی و شخصی (خانوادگی)، تدوین شده اند.

چاپ اول این کتاب توسط انتشارات "راه ابریشم" در تیراژ 1000 نسخه منتشر شده است.

بیست و چهارمین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب دهلی نو از تاریخ 19 تا 27 دی ماه سال جاری برگزار می شود.