امام حسین (ع) به خاطر خداوند، همه چیز خود را در راه حیات و زنده نگه داشتن دین خدا فدا کرده است، از این رو زنده نگه‌داشتن نام و یاد ایشان، زنده نگه داشتن اسلام و قرآن است . یکی از راه‌های زنده نگه‌داشتن نام و یاد امام حسین (ع) و آشنایی بیشتر با آن حضرت، زیارت قبر مطهر ایشان است که از نظر اسلام اهمیت بسیاری دارد و کسانی که خالصانه به زیارت قبر مطهر آن حضرت مشرف شوند مورد عنایات ویژه الهی خواهند بود . برای آگاهی از ارزش والای زیارت امام حسین (ع) به لینک‌های زیر مراجعه فرمائید: