حضرت علی بن الحسین علیه‌السلام (علی اکبر) در یازدهم ماه شعبان سال 33هجرت متولد شد.

او از جد بزرگوارش حضرت علی(ع) حدیث نقل می کرد و ابن ادریس در سرایر به این مطلب اشاره نموده است.

کنیۀ اوابوالحسن و ملقب به اکبر است، زیرا او بر اساس روایات موثق بزرگ‌ترین فرزند امام حسین (ع) بود. مادرش لیلی دختر ابی مرّه بن عروه بن مسعود ثقفی است. حضرت در هنگام شهادت حدود 27 سال داشت .[1]