پرسش: آیا در مجالس عزاداری حضرت امام حسین (ع)، ناله و شیون بلند سردادن و به سر و صورت زدن جایز است؟

پاسخ: اشکال ندارد.


پرسش: آیا هروله کردن (یک نوع حرکت با شتاب) در دسته‌های عزاداری امام حسین (ع) که دور خیابان‌ها راهپیمایی می‌کنند جایز است یا خیر؟

پاسخ: در حدّ خود اشکال ندارد.


پرسش: می‌توان به خاطر عزاداری امام حسین (ع) نماز اول وقت را به تأخیر انداخت؟

پاسخ: سزاوار است که نماز را در اول وقت خوانده شود؛ و سزاوار است که مراسم طوری تنظیم شود که با اوقات نماز مزاحمت پیدا نکند.


پرسش: آیا کار کردن در روز عاشورا حرام یا مکروه است؟

پاسخ: سزاوار است که در ایام شهادت اهل بیت عصمت و طهارت (ع) مغازه‌داران تعطیل کنند بلکه اگر بازماندن مغازه‌ها جسارت به ساحت مقدّس اهل بیت (ع) محسوب شود باید از آن اجتناب کنند.


پرسش: حکم لباس مشکی در دو ماه محرم و صفر مستحب است یا مکروه؟

پاسخ: کار شایسته و پسندیده‌ای است و کراهت آن ثابت نیست.


پرسش: آیا اشکالی دارد در ابتدای دسته‌های عزاداری چهل‌چراغ یا علم قرار داشته باشد؟

پاسخ: مانعی ندارد.


پرسش : می‌خواستم نظر حضرتعالی را درباره لخت شدن افراد در هیئت‌های مذهبی که جهت سینه زنی انجام می‌گیرد بدانم؟

پاسخ: اشکال ندارد.


پرسش: ما حدود سی سال است که در شب تاسوعا در مسجد شمع می‌گذاریم آیا می‌شود به جای شمع چیز دیگری مانند لامپ به مسجد داد؟

پاسخ: اشکال ندارد.


پرسش: سینه زنی از نظر شرعی چه حکم دارد؟

پاسخ: اشکال ندارد.


پرسش: استفاده از طبل و سنج در دسته‌جات سینه‌زنی سیدالشهداء (ع) آیا جایز است؟

پاسخ: مانعی ندارد.


پرسش: می‌خواستم بدانم که اگر انسانی فقط در مراسم عزاداری و یا به‌ وسیله نوارهای عزاداری گریه‌اش بگیرد؛ اینکه در خلوت و تنهایی خودش نمی‌تواند گریه کند نشانه کم بودن درجه اخلاص وی است؟ لطفاً توضیح بفرمایید.

پاسخ: خیر چه بسا انسان در جمع و از مستقیم شنیدن واقعه بهتر آن را ترسیم می‌کند و این موجب تأثر بیشتر می‌گردد.