سؤال:نظر حضرتعالى درباره‌ی تعزیه و عَلَم بندى و استفاده از آلات موسیقى و استفاده از زنجیرهایى که باعث زخم شدن و خونریزى بدن می‌شود و علم گردانى در مراسم عزادارى حضرت سیدالشهدا (ع) و فروش شمایل منتسب به ائمه چیست؟

جواب:  عزادارى حضرت سیدالشهدا (ع) پشتوانه‌ی بقاى اسلام و تثبیت تشیع است. از این جهت باید به نحوى برگزار شود که اولاً: تمام ضوابط شرعى در آن رعایت گردد و ثانیاً: موجب جذب و گرایش دیگران به راه حسین بن على (ع)شود، بنابراین از هر نوع ابزار و ادوات که مایه خون ریزى می‌شود خوددارى گردد. والله العالم


سؤال:سفره‌ای که براى اطعام مردم و اهداى ثواب آن به ائمه اطهار (ع) پهن می‌شود، گاهى همراه با خرافات است؛ مثلاً سفره‌ی نذرى امام حسن (ع) باید سبز رنگ باشد. براى جلوگیرى از ترویج این نوع خرافات، حضرتعالى چه توصیه‌ای دارید؟

جواب:  اطعام مردم و اهداى ثواب آن به حضرات معصومین امرى مطلوب است، ولى در این موضوع التزام به رنگ خاص براى سفره‌ها، اساس ندارد. والله العالم


سؤال:مداحى کردن طلبه و روحانى و سینه زنى او به چه نحو مطلوب است؟

جواب:  ضابطه‌ی کلى در انجام این نوع عزاداری‌ها این است که شئون اهل علم و روحانیت رعایت شود، و البته محیط در این ضابطه مؤثر است نمی‌توان براى همه‌جا، حکم واحدى صادر کرد؛ چه بسا ممکن است برخى از کارها در محیطى شایسته و در محیطى دیگر ناشایست باشد. پس با در نظر گرفتن مطلب یاد شده به عزادارى بپردازند. والله العالم


سؤال:آیا مرثیه‌خوانى به صورت زبان حال جایز است؟

جواب:  اگر تصریح کند که زبان حال است و یا قرائن دلالت کند، اشکال ندارد. والله العالم


سؤال:آیا شبیه‌خوانى که برخى از کارهاى حرام در آن انجام می‌شود جایز است; مثل پوشیدن لباس زن توسط مردان، اشعار غلط، تهیه بعضى جسدهاى مصنوعى به نام امام (ع) و...؟

جواب:  شبیه‌خوانى براى اِحیاى سرگذشت جان سوز کربلا بسیار مفید و سازنده است، ولى باید از آنچه که موجبِ هتک حرمت معصوم (ع) می‌گردد و دشمنان از آن سوء استفاده می‌کنند یا موجب ارتکاب حرام می‌شود، خوددارى کنند. والله العالم


سؤال:آیا خواندن اشعار مولودى و عزادارى در آهنگ‌هایی که از نوارهاى موسیقى و یا ترانه‌هایی که در مجالس لهو و لعب استفاده می‌شود، جایز است؟

جواب:  عزادارى سالار شهیدان (ع)یا برپایى مجالس براى ولادت معصومان (ع) باید در شأن آنان باشد. بنابراین، باید از آهنگ‌های موسیقى و ترانه‌های مجالس لهو و لعب کاملاً پیراسته باشد. والله العالم


سؤال:نظر حضرتعالى درباره‌ی تعزیه (شبیه خوانى) چیست؟

جواب:  عزادارى براى سرور شهیدان، حضرت حسین بن على (ع)، مستحب است و باید به صورتى باشد که مایه‌ی افتخار و سربلندى باشد، نه مایه‌ی وهن مذهب. والله العالم