روز شهادت حضرت سجاد (ع)

 

شهادت امام زین‌العابدین (ع) بنابر قولى در این روز [1]در سال 94 هجرى در سن 57 سالگى واقع شده است، و قول دیگر 25 محرم است که خواهد آمد