سخنان زینب کبرى (س) با امام حسین (ع)


در این شب بود که زینب کبرى (ع) اشعار «یا دهر اف لک من خلیل ... » را از زبان برادرش امام حسین (ع) شنید، و هنگامى که متوجه شد فردا روز شهادت حضرت است فرمود: «اى کاش مرگ مرا نابود ساخته بود و این روز را ندیده بودم». سپس سیلى به صورت زد و بیهوش ‍ شد. امام (ع) خواهر عزیز و مکرمه خود را به هوش آوردند و مطالبى فرمودند.[1]