خطابه امام حسین (ع) براى اصحابش

 

در عصر این روز امام حسین (ع) در جمع یاران خطبه‌اى قرائت فرمودند، و اصحاب اعلام وفادارى نمودند.[1]