روز سد ابواب

 

در این روز به امر پیامبر (ص) همه درهاى منازل اصحاب به طرف مسجد پیامبر (ص) بسته شد، جز در خانه امیرالمؤ منین (ع) که به دستور خاص الهى آن را نبستند.[1]
عده اى از اصحاب عرض کردند: یا رسول الله ، چرا همه دربها را جز در خانه على (ع) بستید؟ حضرت فرمودند: «من تابع وحى پروردگار هستم »، و در روایتى دیگر است که پیامبر (ص) خطبه اى ایراد فرمود و در ضمن آن فرمود: «اى مردم ، خداوند متعال به موسى و هارون امر فرمود خانه هایى بنا کنند، و امر فرمود که جنب در آن خانه ها بیتوته نکنند و زنها داخل آنها نشوند مگر هارون و ذریه هارون . على بن ابى طالب (ع) براى من به منزله هارون است براى موسى . پس براى احدى از زنها و جنب حلال نیست که به مسجد من داخل شود».

 بخدا قسم که من آنها را بیرون نکرده ام و على (ع) را من ساکن مسجد قرار نداده ام ، بلکه خداوند آنها را بیرون نمود و على (ع) را ساکن مسجد قرار داده است


پیامبر (ص) ایستادند و فرمودند: «عده اى رضایت قلبى ندارند که على بن ابى طالب (ع) پیامبر (ص)ایستادند و فرمودند: «عده اى رضایت قلبى ندارند که على بن ابى طالب (ع) در همه وقت و هر حالتى ساکن مسجد باشد در حالى که آنها بیرون شده اند. بخدا قسم که من آنها را بیرون نکرده ام و على (ع) را من ساکن مسجد قرار نداده ام ، بلکه خداوند آنها را بیرون نمود و على (ع) را ساکن مسجد قرار داده است ، و منزلت او نزد من مانند منزلت هارون نزد موسى (ع) است» . سپس در فضایل على (ع) کلماتى بیان فرمودند، تا آنجا که فرمودند: «هر کس از این موضوع ناراحت است برود آنجا»، و اشاره به طرف شام کردند.[2]