رضی‌الدین علی بن موسی بن جعفر ملقب به «ابن طاووس» از بزرگان علمای شیعه و آگاه به علوم مختلف است. این عالم زاهد و پارسا صاحب کراماتی بوده که علامه حلی به برخی از آنها اشاره کرده است. از کثرت ورع و تقوا، وی را «قدوه العارفین و مصباح المجتهدین» لقب داده‌اند. او از دادن فتوا در احکام شرعی به شدت امتناع داشته و جز کتاب «غیاث الورا» که حاشیه‌ای بر یک کتاب فقهی است، کتاب دیگری در این باره تألیف نکرده است.

از این دانشمند بزرگ شیعه، آثار متعددی به جای مانده است که از جمله معروف ترین آن‌ها، کتاب «الملهوف علی قتل الطفوف» یا به اختصار «اللهوف» است. این کتاب از جمله مشهورترین و معتبرترین منابع شیعه در زمینه امام حسین (ع) است.

برای مطالعه بیشتر راجع به سید بن طاووس، به لینک زیر مراجعه کنید:

برای مطالعه بیشتر راجع به کتاب لهوف، به لینک زیر مراجعه کنید:

برای مطالعه درمورد مقاتل امام حسین (ع)، به لینک های زیر مراجعه کنید:

 

سرویس تاریخ کرب و بلا