خلوص
تضمین ارباب برای ثواب
گریه
مجلس روضه و شفاعت
ثواب زیارت امام حسین (علیه السلام) بیش از مکه
تعریف زندگی
زندگی یعنی چه از زبان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم
استاندار مکه و امیرکبیر
مریضی شریف مکه و کمک کردن امیرکبیر به وی
زائر حسین (علیه السلام)
چهار ویژگی که خداوند به امام حسین (علیه السلام) داد
اباعبدالله
علت اباعبدالله نامیده شدن حضرت
ترس دشمنان حضرت
پی بردن دشمنان حضرت به اشتباهشان
زنده شدن اسلام
حرکت امام حسین علیه السلام و زنده کزدن اسلام
دعا و توسل
حرکت حضرت موجب زنده شدن دعا و توسل
دوری از اباعبدالله
حرکت حضرت موجب پایداری تشیع
زنده کردن اسلام
باور به معاد با حرکت حضرت جان گرفت
سختی کشیدن حضرت
دین به سختی به ما رسیده است
کوفه بی وفا
اوج نفاق مردم کوفه
مرد عرب
مرد عربی که به شکل نامناسبی به زیارت آمد و اجر وی
درخواست ام سلمه
وداع حضرت و درخواست ام سلمه مبنی بر به کربلا نرفتن
عشق حبیب
دوبار از دنیا رفتن حبیب بن مظاهر به عشق حضرت
الگو
جایی که دین درخطر است باید با همه توان به میدان آمد
زنده کردن نماز
قیام حضرت موجب زنده شدن نماز
تقیه
شرایط تقیه
مسخره کردن زیارت حضرت
شیعه شدن کسی که زیارت رفتن را مسخره میکرد
غریب مادر حسین
روضه ی شب جمعه کربلا
مظلومیت
مظلومیت حضرت و زنده شدن اسلام
نذر پیرزن
نذر پیرزن ب حضرت عباس(علیه السلام) و شیعه شدن فرد سنی
اخلاق حسینی
اخلاق حسینی : رفتار درست با والدین
بچه آهو
عدم طاقت آهو بر اشک ریختن امام حسین علیه السلام
توسل به حضرت - ۱
توسل ب حضرت و بازشدن مرز بسته
توسل به حضرت - ۲
توسل یهودی به حضرت و بچه دار شدن وی
جوان خطاکار
دسته سینه زنی و پشیمانی مرد چشم چران
جوان ناامید
راننده و اعتقاد به حضرت عباس (علیه السلام)
ظرف وجودی
ظرف وجودی امام بسیار بالاتر از دیگران است
هفت بار الله اکبر
علت مستحب بودن هفت بار الله اکبر گفتن هنگام آغاز نماز
توبه آدم
گریه حضرت آدم بر امام حسین (علیه السلام)
ابتلا به بدعت و جنایات یزید
کسی که جلوی بدعت را نگیرد به آن مبتلا میشود
اذان علی اکبری
روضه حضرت علی اکبر (علیه السلام)
معجزه حضرت
معجزات سر بریده
دارالشفای عباس (علیه السلام)
آیت الله دربندی و شفا دادن به وسیله حضرت عباس (علیه السلام)
محبت به همسر
برخورد محبت آمیز حضرت با خانواده شان
دوستی
حبیب و دوستی سالم
دیر راهب
شهر به شهر رفتن سر مبارک حضرت
راه میراندن بدعت
از آدمی که باخدا دوستی نمی کند دور شوید
صدای گریه در شب های جمعه
روضه حضرت علی اکبر (علیه السلام)
بیداری و وجدان
زنده شدن دل های مرده و شناخت حقیقت یزید
سنت
زنده شدن سنت پیغمبر با حرکت حضرت
سید رشتی
حکایت سید رشتی و توصیه های حضرت
زنده شدن سنت پیغمبر
یکی ازعلل قیام حضرت زنده کردن سنت ها بود
شفای مرد ارمنی
مرد ارمنی و پرستار مست
امام حسین؛ احیاگر سنت رسول خدا
شرح یکی از علل قیام امام حسین علیه السلام
توفیق نصرت امام حسین (ع)
کوتاه و شنیدنی (سخنرانی کوتاه) از حجت الاسلام محمد مهدی معماریان
مقام شهدای کربلا
کوتاه و شنیدنی (سخنرانی کوتاه) از حجت الاسلام محمد مهدی معماریان
رها کردن امام حسین (ع) برای دنیا
کوتاه و شنیدنی (سخنرانی کوتاه) از حجت الاسلام محمد مهدی معماریان
مسیر بهشت و خانه ی اهل بیت (ع)
کوتاه و شنیدنی (سخنرانی کوتاه) از حجت الاسلام محمد مهدی معماریان
قبله ی دل ها امام حسین (ع)
کوتاه و شنیدنی (سخنرانی کوتاه) از حجت الاسلام محمد مهدی معماریان
نوشتن نامه به امام حسین (ع)
کوتاه و شنیدنی (سخنرانی کوتاه) از حجت الاسلام محمد مهدی معماریان
وفاداری حبیب ابن مظاهر
کوتاه و شنیدنی (سخنرانی کوتاه) از حجت الاسلام محمد مهدی معماریان
مقام حبیب ابن مظاهر
کوتاه و شنیدنی (سخنرانی کوتاه) از حجت الاسلام محمد مهدی معماریان
شبهه ی حسین (ع) را منتظرانش کشتند
کوتاه و شنیدنی (سخنرانی کوتاه) از حجت الاسلام محمد مهدی معماریان
اولین نامه ی کوفیان به امام حسین (ع)
کوتاه و شنیدنی (سخنرانی کوتاه) از حجت الاسلام محمد مهدی معماریان
بریدن سر امام حسین (ع)
کوتاه و شنیدنی (سخنرانی کوتاه) از حجت الاسلام محمد مهدی معماریان
رفتار کریمانه ی امام حسین (ع)
کوتاه و شنیدنی (سخنرانی کوتاه) از حجت الاسلام محمد مهدی معماریان
پیش شرط های زیارت عاشورا
کوتاه و شنیدنی (سخنرانی کوتاه) از حجت الاسلام محمد مهدی معماریان
شور داشتن در عزای امام حسین (ع) در کسب معرفت
کوتاه و شنیدنی (سخنرانی کوتاه) از حجت الاسلام محمد مهدی معماریان
حکایت جوان نصرانی
کوتاه و شنیدنی (سخنرانی کوتاه) از حجت الاسلام محمد مهدی معماریان
جان نثاری اصحاب امام حسین (ع)
کوتاه و شنیدنی (سخنرانی کوتاه) از حجت الاسلام محمد مهدی معماریان
حکایت عبدالکریم کفاش
کوتاه و شنیدنی (سخنرانی کوتاه) از حجت الاسلام محمد مهدی معماریان
امام زمان (عج) در کلام امام حسین (ع)
کوتاه و شنیدنی (سخنرانی کوتاه) از حجت الاسلام محمد مهدی معماریان
بهشت من حسین (ع)
کوتاه و شنیدنی (سخنرانی کوتاه) از حجت الاسلام محمد مهدی معماریان
اِنکسار وجهی امام حسین (ع)
کوتاه و شنیدنی (سخنرانی کوتاه) از حجت الاسلام محمد مهدی معماریان
حکایت ضحاک ابن عبدالله مشرقی
کوتاه و شنیدنی (سخنرانی کوتاه) از حجت الاسلام محمد مهدی معماریان
بهره بردن از زیارت امام حسین (ع)
کوتاه و شنیدنی (سخنرانی کوتاه) از حجت الاسلام محمد مهدی معماریان
فلسفه اتفاق کربلا
کوتاه و شنیدنی (سخنرانی کوتاه) از حجت الاسلام محمد مهدی معماریان
جان فدایی اصحاب امام حسین (ع)
کوتاه و شنیدنی (سخنرانی کوتاه) از حجت الاسلام محمد مهدی معماریان
دنیا در کلام امام حسین (ع)
کوتاه و شنیدنی (سخنرانی کوتاه) از حجت الاسلام محمد مهدی معماریان
امیر روز قیامت حسین (ع)
کوتاه و شنیدنی (سخنرانی کوتاه) از حجت الاسلام محمد مهدی معماریان
رحمت الهی
کوتاه و شنیدنی (سخنرانی کوتاه) از حجت الاسلام محمد مهدی معماریان
زخم زبان های به امام حسین (ع)
کوتاه و شنیدنی (سخنرانی کوتاه) از حجت الاسلام محمد مهدی معماریان
همنشین خوب زهیر
کوتاه و شنیدنی (سخنرانی کوتاه) از حجت الاسلام محمد مهدی معماریان
استقبال امام حسین (ع)
کوتاه و شنیدنی (سخنرانی کوتاه) از حجت الاسلام محمد مهدی معماریان
نام دوست داشتنی امام حسین (ع)
کوتاه و شنیدنی (سخنرانی کوتاه) از حجت الاسلام محمد مهدی معماریان
تبعیت حضرت عباس (ع)
کوتاه و شنیدنی (سخنرانی کوتاه) از حجت الاسلام محمد مهدی معماریان
اطاعت های حضرت عباس (ع)
کوتاه و شنیدنی (سخنرانی کوتاه) از حجت الاسلام محمد مهدی معماریان
دلایل امر به معروف و نهی از منکر امام حسین (ع)
کوتاه و شنیدنی (سخنرانی کوتاه) از حجت الاسلام محمد مهدی معماریان
لازمه گریه بر امام حسین (ع)
کوتاه و شنیدنی (سخنرانی کوتاه) از حجت الاسلام محمد مهدی معماریان
عاشورا در مقاتل
کوتاه و شنیدنی (سخنرانی کوتاه) از حجت الاسلام محمد مهدی معماریان
دادن صدقه برای امام زمان (عج) در شب عاشورا
کوتاه و شنیدنی (سخنرانی کوتاه) از حجت الاسلام محمد مهدی معماریان

عنوان آلبوم: آلبوم سوالات ما و جواب های امام حسین (ع) / مجموعه سخنرانی های حجت الاسلام معماریان در دهه دوم محرم ۱۳۹۶
خلاصه آلبوم:


 

شب یازدهم محرم: خیر دنیا و آخرت در چیست؟

شب دوازدهم محرم: راه دست یافتن به فضیلت و برتری چیست

شب سیزدهم محرم: شریف ترین مردم کیست؟

شب
ادامه خلاصه آلبوم...

عنوان آلبوم: آلبوم محبت امام / مجموعه سخنرانی های حجت الاسلام معماریان در دهه اول محرم ۱۳۹۶
خلاصه آلبوم:


 

شب اول محرم: شگفتی های سرزمین کربلا

شب دوم محرم: اهداف زندگی دنیوی

شب سوم محرم: شبهات شهادت امام حسین (ع)

شب چهارم محرم: ضرورت همراهی
ادامه خلاصه آلبوم...

عنوان آلبوم: اصلاح و نجات
خلاصه آلبوم:

1. مجالس سید الشهدا (علیه السلام) تنها راه نجات.

2. سخنانی پیرامون حضرت ابالفضل العباس (ع).

3. امام حسین (ع) و اصلاح جامعه.

عنوان آلبوم: خدمتگزار مطیع
خلاصه آلبوم:

1. ارزش خدمتگزاری برای سید الشهدا (علیه السلام) .

2. نحوه خدمت گزاری سید الشهدا (ع).

3. معرفت به امام حسین (ع)

عنوان آلبوم: آفتاب از نگاه خورشید
خلاصه آلبوم:

1. اهمیت و جایگاه ماه محرم در مقایسه با ماه های دیگر سال.

2. وظایف شیعیان در ایام محرم.

3. امام حسین از دیدگاه امام رضا (علیهماالسلام).

4.
ادامه خلاصه آلبوم...

فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×
ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×