فریم تصویر

آلبوم محبت امام / مجموعه سخنرانی های حجت الاسلام معماریان در دهه اول محرم ۱۳۹۶

حجت الاسلام محمد مهدی معماریان

خلاصه آلبوم:


 

شب اول محرم: شگفتی های سرزمین کربلا

شب دوم محرم: اهداف زندگی دنیوی

شب سوم محرم: شبهات شهادت امام حسین (ع)

شب چهارم محرم: ضرورت همراهی با امام زمان

شب پنجم محرم: پیش شرط های همراهی با امام

شب ششم محرم: باور به امام زمان هر عصر

شب هفتم محرم: دلایل طلب همراهی با امام

شب هشتم محرم: مقام مغفرت و الطاف از امام حسین (ع)

شب نهم محرم: امام زمان راه هدایت

شب دهم محرم: امر به معروف و نهی از منکر


 

تاریخ سخنرانی:‌ محرم ۱۳۹۶

۱۰
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰

دادن صدقه برای امام زمان (عج) در شب عاشورا
کوتاه و شنیدنی (سخنرانی کوتاه) از حجت الاسلام محمد مهدی معماریان
عاشورا در مقاتل
کوتاه و شنیدنی (سخنرانی کوتاه) از حجت الاسلام محمد مهدی معماریان
لازمه گریه بر امام حسین (ع)
کوتاه و شنیدنی (سخنرانی کوتاه) از حجت الاسلام محمد مهدی معماریان
دلایل امر به معروف و نهی از منکر امام حسین (ع)
کوتاه و شنیدنی (سخنرانی کوتاه) از حجت الاسلام محمد مهدی معماریان
اطاعت های حضرت عباس (ع)
کوتاه و شنیدنی (سخنرانی کوتاه) از حجت الاسلام محمد مهدی معماریان
تبعیت حضرت عباس (ع)
کوتاه و شنیدنی (سخنرانی کوتاه) از حجت الاسلام محمد مهدی معماریان
نام دوست داشتنی امام حسین (ع)
کوتاه و شنیدنی (سخنرانی کوتاه) از حجت الاسلام محمد مهدی معماریان
استقبال امام حسین (ع)
کوتاه و شنیدنی (سخنرانی کوتاه) از حجت الاسلام محمد مهدی معماریان
همنشین خوب زهیر
کوتاه و شنیدنی (سخنرانی کوتاه) از حجت الاسلام محمد مهدی معماریان
زخم زبان های به امام حسین (ع)
کوتاه و شنیدنی (سخنرانی کوتاه) از حجت الاسلام محمد مهدی معماریان
رحمت الهی
کوتاه و شنیدنی (سخنرانی کوتاه) از حجت الاسلام محمد مهدی معماریان
امیر روز قیامت حسین (ع)
کوتاه و شنیدنی (سخنرانی کوتاه) از حجت الاسلام محمد مهدی معماریان
دنیا در کلام امام حسین (ع)
کوتاه و شنیدنی (سخنرانی کوتاه) از حجت الاسلام محمد مهدی معماریان
جان فدایی اصحاب امام حسین (ع)
کوتاه و شنیدنی (سخنرانی کوتاه) از حجت الاسلام محمد مهدی معماریان
فلسفه اتفاق کربلا
کوتاه و شنیدنی (سخنرانی کوتاه) از حجت الاسلام محمد مهدی معماریان
بهره بردن از زیارت امام حسین (ع)
کوتاه و شنیدنی (سخنرانی کوتاه) از حجت الاسلام محمد مهدی معماریان
حکایت ضحاک ابن عبدالله مشرقی
کوتاه و شنیدنی (سخنرانی کوتاه) از حجت الاسلام محمد مهدی معماریان
اِنکسار وجهی امام حسین (ع)
کوتاه و شنیدنی (سخنرانی کوتاه) از حجت الاسلام محمد مهدی معماریان
بهشت من حسین (ع)
کوتاه و شنیدنی (سخنرانی کوتاه) از حجت الاسلام محمد مهدی معماریان
امام زمان (عج) در کلام امام حسین (ع)
کوتاه و شنیدنی (سخنرانی کوتاه) از حجت الاسلام محمد مهدی معماریان
حکایت عبدالکریم کفاش
کوتاه و شنیدنی (سخنرانی کوتاه) از حجت الاسلام محمد مهدی معماریان
جان نثاری اصحاب امام حسین (ع)
کوتاه و شنیدنی (سخنرانی کوتاه) از حجت الاسلام محمد مهدی معماریان
حکایت جوان نصرانی
کوتاه و شنیدنی (سخنرانی کوتاه) از حجت الاسلام محمد مهدی معماریان
شور داشتن در عزای امام حسین (ع) در کسب معرفت
کوتاه و شنیدنی (سخنرانی کوتاه) از حجت الاسلام محمد مهدی معماریان
پیش شرط های زیارت عاشورا
کوتاه و شنیدنی (سخنرانی کوتاه) از حجت الاسلام محمد مهدی معماریان
رفتار کریمانه ی امام حسین (ع)
کوتاه و شنیدنی (سخنرانی کوتاه) از حجت الاسلام محمد مهدی معماریان
بریدن سر امام حسین (ع)
کوتاه و شنیدنی (سخنرانی کوتاه) از حجت الاسلام محمد مهدی معماریان
اولین نامه ی کوفیان به امام حسین (ع)
کوتاه و شنیدنی (سخنرانی کوتاه) از حجت الاسلام محمد مهدی معماریان
شبهه ی حسین (ع) را منتظرانش کشتند
کوتاه و شنیدنی (سخنرانی کوتاه) از حجت الاسلام محمد مهدی معماریان
مقام حبیب ابن مظاهر
کوتاه و شنیدنی (سخنرانی کوتاه) از حجت الاسلام محمد مهدی معماریان
وفاداری حبیب ابن مظاهر
کوتاه و شنیدنی (سخنرانی کوتاه) از حجت الاسلام محمد مهدی معماریان
نوشتن نامه به امام حسین (ع)
کوتاه و شنیدنی (سخنرانی کوتاه) از حجت الاسلام محمد مهدی معماریان
قبله ی دل ها امام حسین (ع)
کوتاه و شنیدنی (سخنرانی کوتاه) از حجت الاسلام محمد مهدی معماریان
مسیر بهشت و خانه ی اهل بیت (ع)
کوتاه و شنیدنی (سخنرانی کوتاه) از حجت الاسلام محمد مهدی معماریان
رها کردن امام حسین (ع) برای دنیا
کوتاه و شنیدنی (سخنرانی کوتاه) از حجت الاسلام محمد مهدی معماریان
مقام شهدای کربلا
کوتاه و شنیدنی (سخنرانی کوتاه) از حجت الاسلام محمد مهدی معماریان
توفیق نصرت امام حسین (ع)
کوتاه و شنیدنی (سخنرانی کوتاه) از حجت الاسلام محمد مهدی معماریان


×


×


×


×


×


×


×


×


×


×
فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×
ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×