به گزارش کرب و بلا، پس از انجام اقدامات نوسازی و توسعه نماى مقابل و نیز مزین نمودن سقف و دیوارهاى باب‌القبله با نقش نگارهای اسلامی، اقدامات سنگفرش کف آن آغاز شده است. در طول انجام این پروژه، بتن‌هاى موقتی برچیده شد و قرار است صحن و ورودی‌های باب‌القبله با سنگ مرمر مرغوب سنگفرش شود.

 

8-6-2.jpg

 

پروژه توسعه و بازسازی باب‌القبله، پروژه بزرگ و حیاتی آستان قدس عباسی است که در قالب این پروژه و جهت افزایش ظرفیت حجم زائران، وسعت درب‌های آن چندین برابر شده و متناسب با هریک از درب‌ها، طراحی و نقش و نگارهایی صورت گرفته است.

 

8-6-3.jpg

 

با توجه به اینکه این درب‌ها از دقت بالایی در اجرا برخوردار هستند، بنابراین نیازمند زمان بسیار و متناسب با اقدامات ظریف و هنری بودند.