به گزارش سایت تخصصی امام حسین علیه السلام به نقل از حوزه ،سلام‌های درج شده بر سقف ضریح امام حسین (علیه السلام) سلام‌های منتخبی از زیارت ناحیه مقدسه است که بر سقف ضریح مطهر مکتوب شده است.
السلام علی ابن فاطمه‌الزهرا(سلام الله علیها)؛ سلام بر پسر فاطمه زهرا(سلام الله علیها)
السلام علی خامس اصحاب الکساء؛‌ سلام بر پنجمین نفر اصحاب کساء
السلام علی من الإجابه تحت قبّته؛ سلا بر کسی که دعا در زیر بارگاهش مستجاب می‌شود
السلام علی حجه رب العالمین؛ سلام بر حجت خداوند عالمیان
السلام علی شهید الشهدا؛ سلام بر شهید شهیدان
السلام علی المرمّل باالدماء،‌ سلام بر آغشته به خون ها
السلام علی المقطوع الوتین؛ سلام بر کسی رگ قلبش را بریدند
السلام علی المظلوم بلا ناصر؛ سلام بر مظلومی که یاوری نداشت
السلام علی الشیب الخضیب؛ سلام بر محاسنی که با خون رنگین شد
السلام علی الخدّ التریب؛ سلام بر گونه خاک آلود
السلام علی البدن السلیب؛ سلام بر بدنی که عریان ماند
السلام علی المغسل بدم الجراح؛ سلام بر کسی که با خون زخم ها شسته شد
السلام علی الرّأس المرفوع؛ سلام بر سری که بالای نیزه ها رفت
السلام علی النّسوه‌ البارزات؛‌ سلام بر آن بانوان بیرون آمده (از خیمه ها)
السلام علی الأعضاء المقطّعات؛ سلام بر آن اعضای قطعه قطعه شده
السلام علی المدفونین بلا أکفان؛ سلام بر شهدایی که بدون کفن دفن شدند.