به گزارش کرب و بلا، پروژه کاشت نخل در مسیر پیاده‌روی نجف تا کربلا با کاشت بیش از هزار نخل اهدایی موکب‌های خدمات‌رسانی استان دیاله عراق آغاز شده است و این پروژه تا کاشت نخل در طول مسیر رفت‌وبرگشت به کربلا به طول هشتاد کیلومتر ادامه خواهد داشت.

 

این اقدام در پی درخواست اداره مزارات شیعی جهت درختکاری مسیر پیاده‌روی زائران صورت گرفت و پس از آن موکب‌های خدمت‌رسانی بهترین انواع نخل‌ها ازجمله نخل‌های خستاوی، زهدی، برحی و مکتوم را جهت کاشت آماده نمودند.

 

آب‌رسانی به این پروژه توسط اداره مزارات شیعی و همکاری استانداری‌های دو استان کربلا و نجف با حفر چهار حلقه چاه آب صورت می‌گیرد.

 

این تعداد از نخل‌ها در دو مسیر رفت‌وبرگشت کاشته می‌شوند و در جدول وسط خیابان نیز درختان دیگری که توسط محبان اهل‌بیت (ع) از داخل و خارج عراق اهدا شده است، کاشته می‌شود.