به گزارش «کرب و بلا» با بارش اولین برف زمستانی در کربلای معلی، تصاویر زیبا و چشم‌نوازی در صحن بین‌الحرمین و بارگاه منور امام حسین (ع) و حضرت قمر بنی هاشم(ع)، پیش روی زائران و مجاوران این مکان مقدس قرار گرفت.