مسئول کارگاه آینه کاری حرم مطهر امام حسین علیه السلام ازشروع عملیات تعمیر و بازسازی آینه کاری های  حرم مطهر و هم چنین یکپارچه سازی مقرنس های موجود در این مکان شریف خبر داد.

وی افزود برای نخستین بار برخی رنگها مانند سرخ و مسی دربعضی از قسمت ها به کاربرده شده است و علت انتخاب رنگ سرخ اشاره بر گریه آسمان بر مصیبت امام حسین علیه السلام و واقعه دردناک کربلا و هم چنین رنگ خون دارد.