به گزارش «پایگاه تخصصی امام حسین علیه السلام»، منابع امنیتی عراقی در استان واسط از اتخاذ تدابیر ویژه امنیتی به مناسبت اربعین حسینی و استقرار هزاران نیروی امنیتی خبر دادند.

از سوی دیگر سرگرد "شاکر جودت" رئیس پلیس استان واسط عراق گفت: نیروهای امنیتی در استان تدابیر ویژه ای را برای حمایت از زائران حسینیدر اربعین اتخاذ کرده اند.

وی افزود: سیزده هزار نیرو در قلب نیروهای پلیس و نیروهای اطلاعاتی در جاده هایی که زائران با پای پیاده حرکت می کنند مستقر شده اند که هماهنگی کاملی میان آنها برقرار است.

رئیس پلیس استان واسط از هماهنگی های امنیتی کامل میان استان های میسان،ذیقار،بابل و الدیوانیه در این زمینه با این استان خبر داد و افزود: استان واسط  از نظر امنیتی به بخش هایی تقسیم شده است که شامل الصویره، الشحیمیه، الزبیدیه، النعمانیه الشوملی، الموفقیه، شیخ سعد و برخی مناطق دیگر است.

 


به نقل از ابنا